Akut och kronisk smärta

Elisabeth har en lång erfarenhet av att behandla både akut och kronisk smärta med akupunktur. Om smärtan är akut kan smärtlindringen med akupunktur bli omedelbar och det kan det räcka med ett fåtal behandlingar för att din kropp ska komma i balans igen. Om din smärta är kronisk kan det ta lite längre tid att lindra den.

För dig med kronisk smärta kan det bli aktuellt med tilläggsbehandlingar såsom individuellt utprovade närings- och örtpreparat, moxa (en ört besläktad med gråbo) och qigongövningar. Förvånansvärt många personer med kronisk smärta kan bli bra endast med en serie akupunkturbehandlingar och kostråd.

Om du har kronisk smärta kan det vara en god idé att fundera på om det du äter påverkar din smärtbild. Det är även viktigt att optimera din träning och att du vilar. Allt detta får du hjälp och stöd med under din behandling, så att du har goda verktyg med dig efter behandlingsseriens slut.