En värld full av strålning – var det så vi ville ha det?

Elektromagnetiska fält (EMF) skapas varje gång elektricitet alstras, transporteras och förbrukas. EMF är osynliga kraftlinjer som omger all elektrisk utrustning.

Ett elektromagnetiskt fält är egentligen en kombination av två fält: ett elektriskt och ett magnetiskt. Alla kraftledningar, elektriska installationer och apparater alstrar både elektriska och magnetiska fält. Elektriska och magnetiska fält har olika egenskaper och orsakar möjligen olika biologiska effekter. Båda fälten finns runt alla apparater och kraftledningar.

Det bör poängteras att magnetfält är svåra att skärma av, medan elektriska fält lätt kan avskärmas eller försvagas av ledande föremål (t.ex. träd, byggnader och mänsklig hud). Fälten försvagas med ökande avstånd från källan.

Störs du av elektromagnetiska fält?

Vi utsätts ständigt för höga nivåer av konstgjord strålning. Tecken på att du är extra känslig för elektromagnetiska fält kan vara att du har svårt att sova, känner dig trött, energilös eller “mossig” i hjärnan. Vår kropp är inte anpassad  för kontinuerlig strålning. Idag finns ca 100 000 individer som lider av EMF, men mörkertalet är troligen stort. Det finns även andra faktorer som verkar bidra till att fler blir känsliga för EMF. Förutom den omfattande ökningen av elektromagnetiska fält i sig, har vetenskapen funnit kopplingar till tandlagningsmaterial, dåligt dricksvatten, tungmetaller/kemikalier i mat och dålig boendemiljö (ventilation, mögel, byggnadsmaterial m.m).

Vad händer i kroppen?

Än så länge är inte hela bilden klarlagd, men det som är säkert är att när vi utsätts för olika elektromagnetiska fält så stressas kroppens celler av vibrationerna. Stressen i cellerna medför att immunförsvaret försvagas, vilket i sin tur kan leda till olika sjukdomar. Likaså kan en person, som tidigare inte haft några större problem med EMF, bli elöverkänslig och sjuk då immunförsvaret blir starkt påfrestat.

Enligt Dr. Blank (se Blank & Goodman, 2011, Internat. J. Radiation Biol 87: 409-15) kan vårt DNA  agera som en s.k. fraktalantenn. Med det menas att elektronerna i DNA leder elektricitet samt att DNA innehåller flera olika spolar i kärnan med olika våglängder:

  • Dubbelhelix = 1nm
  • Kromatinfiber = 10 nm
  • Solenoid = 30 nm

Dessa strukturer, som liknar lindade spolar, är extra känsliga för ett brett spektrum av frekvenser. När spolarna utsätts för skadliga frekvenser startar cellulära processer som leder till produktion av stressprotein. Om individen hamnar i en oavbruten stressproteinreaktion leder det till kronisk ohälsa.

Går det att bli bra från El- överkänslighet?

Ja, det går! Men det krävs en del åtgärder. Vi har utvecklat ett protokoll som har hjälpt många att komma tillbaka ett normalt liv igen. Ta kontakt med oss så berättar vi mera.