Puls och tunga enligt Traditionell kinesisk medicin (TCM)

Att ställa medicinsk diagnos i kinesisk medicin skiljer sig från det västerländska sättet på flera olika sätt. En skillnad är att tungan undersöks m.a.p. storlek, färg, form, sprickor, papiller och beläggning. På så sätt kan terapeuten få en uppfattning om hur tillståndet ser ut samt hur det har sett ut under en tid tillbaka.

Ett annat diagnossätt som används är pulstagning. Pulsen säger något om hur tillståndet ser ut i dagsläget. Pulsen undersöks både genom att räkna pulsslag och genom att undersöka dess karaktär. Det sistnämnda betyder att terapeuten lärt sig att känna och förstå pulsens olika uttryck baserat på yin och yang.

Undersökningen av tungan och pulsen ger tillsammans med en anamnes (sjukdomshistoria) terapeuten den information som behövs för att bestämma din individuella behandlingsplan.