Hjärt- nerv- och stressanalys (HRV, Heart Rate Variability)

Hjärnan styr kroppens olika funktioner såsom matsmältning, andning m.m. via det autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet delas in i det parasympatiska och det sympatiska nervsystemet. Det parasympatiska nervsystemet minskar pulsen, medan det sympatiska ökar pulsen.

HRV är ett sätt att undersöka stimulationen från det parasympatiska- respektive det sympatiska nervsystemet. Metoden ger en bra bild över hjärtats- och blodcirkulationens kondition samt nervsystemets belastning. Vid sjukdom kan HRV ge värdefull information om din medicinska status och bidra till utformningen av en individuell behandlingsplan.

HRV används på många sjukhus i Europa, USA och Australien.  Metoden finns med på flertalet läkarutbildningar bl.a. i England och Tyskland.