Mikrobiella sjukdomar

Överallt i kroppen har vi mikroorganismer; på huden, i munnen och inte minst i mage och tarm. I mage och tarm behöver vi ca tre kilo bakterier för att vi ska kunna tillgodogöra oss den näring som vi behöver! Mikroorganismer är med andra ord goda vänner, vilket vi kan behöva bli påmind om då och då. Det som är viktigt är dock att vi har rätt mikroorganismer och det händer då och då att vi försätter oss i situationer som leder till en sämre bakterieflora. Socker. Vetemjöl. Antibiotikabehandlingar. Allt för lite grönsaker och fullkornsprodukter för att nämna några faktorer.

Ofta är vi inte ens medvetna om att det är mikroorganismer som ställer till det för oss. Kanske insjuknade du en gång för länge sedan i feber och många år senare blev du sjuk, eventuellt med diffusa symptom. Du kanske har prövat med en del behandlingsmetoder, men det har inte hjälpt. I själva verket kanske det är samma mikroorganism som du hade tidigare och den har återigen blivit aktiv – men på ett helt annat ställe och på ett annat sätt. Men nu har bakterien eller viruset skaffat nya kompisar och en biofilm som gör så att du är kroniskt trött och att du ofta har en nästan mossig känsla i huvudet. Kanske återkommande förkylningar och ont i leder. Vi vill passa på att nämna att kopiösa svettningar i klimakteriet inte är normalt!

Thomas och Elisabeth kan testa dig för vanliga bakterie- virus- och svamparter. Vi har erfarenhet av ett flertal mikroorganismer och deras ekologi, såsom t.ex. Streptokocker, Stafylokocker, Helicobacter, Coxsackie- och Epstein Barr-virus.

Vi behandlar med individuellt utprovade detox-program som innefattar ört-och näringspreparat, detox-teer, akupunktur och kostråd.