Mag-och tarmproblem

De flesta människor har någon gång i livet haft problem med mage och tarm. Om du lider av värk, akne, eksem, återkommande infektioner, mardrömmar eller allergi kan det bero på magproblem. Det gäller även om du ofta är trött, missmodig, irriterad och har svårt att få fokus på saker och ting.

Om så är fallet kan det vara dags att börja sköta om din tarm.

När du äter så kommer maten att passera en lång väg genom din kropp. Väl inne så kommer den att genomgå många nedbrytningsprocesser som med ett gemensamt namn kallas för matsmältningen.

Till matsmältningsorganen hör magsäck, tarm, lever, gallblåsa och bukspottkörtel. När dessa organ samverkar maximalt så fungerar det som en stämd orkester, där harmoni råder. Om någon eller några av dessa inte är helt funktionsdugliga, uppkommer en obalans som får dig att må sämre.

Vilka symptom och sjukdomar kan vi vänta oss av en dåligt fungerade mage och tarm? De vanligaste tarmproblemen är följande: diarré, förstoppning, gluten- och laktosintolerans, hemorrojder, IBS, Crohns sjukdom, inälvsparasiter, Ulcerös colit, tarmfickor, m.fl.

Som om detta inte skulle räcka så orsakar mag-och tarmproblem även vad som kallas för sekundära sjukdomar. Dessa sjukdomar är de som uppkommer som en följd av någon annan sjukdom. Till sekundära sjukdomar räknas bl.a. akne, anemi, gallsten, lågt blodsocker, osteoartrit, svampinfektioner (Candida), appendix, m.fl.

Vad kan man göra för att tarmen ska fungera bra igen?

För det första gäller det att identifiera vad som orsakat störningen. Det kan t.ex. bero på fel kost eller för lite sömn. Tillsammans med din terapeut får du lära dig att granska ditt levnadsmönster; arbetar jag för mycket, stressar, äter fel eller oregelbundet, sover jag tillräckligt, m.m.

Vi har lång erfarenhet av att behandla både mage- och tarmbesvär. Många orsaker till besvär kan också bero på parasiter, bakterier, eller virus. Vid blodanalys kan många av dessa bli upptäckta och åtgärdas.