Jordstrålningspåverkan

Jordstrålning används som ett samlingsnamn för en del av de energiformer som går att studera med bl.a. slagruta.  Currylinjer, Hartmanlinjer och Leylinjer m.fl. är säkert begrepp som du har hört talas om.

Jordstrålning bildar ofta olika slags linjesystem och gitter, som påminner om ett interferensmönster. Av allt att döma så är jordstrålning alltså ett slags vågfenomen. Kunskap om dessa vågfenomen finns beskrivna långt tillbaka i vår historia. Ett exempel är från 1500-talet då metallfyndigheter gjordes i svenska gruvor m.h.a. slagruta.

Jordstrålning kan påverka människor, djur och växter på flera olika sätt. Vad som är bra för en organism behöver t.ex. inte vara bra för en annan och tvärtom. Det som kan vara bra under en kort tid kan istället vara skadligt om man utsätts för det under en längre tid.

En grundtanke är att man bör undvika att vistas en längre tid i starka jordstrålningsfält. Många har säkert hört talas om att man inte bör ha sin säng över en vattenåder eller över ett currykors. De byggherrar som timrade våra äldre torp och gårdar måste ha haft kunskaper om detta, då många hus från den tiden är byggda så att currykors är placerade i husets hörn. På så sätt undviker du att hamna på eller att möblera över ett kors.

Går det att skydda sig mot jordstrålning?

Ja, det finns en del saker man kan göra! Vi har utvecklat ett jordstrålningsskydd i form av en bricka. Denna bricka läggs på golvet i en lägenhet eller i ett hus. Den variant som vi använder oss av tycks för närvarande ta bort alla kända former av jordstrålningsfält.