Endokrina (hormonella) sjukdomar

I kroppen har vi ett organsystem som kallas för det endokrina systemet. Det består av centrala och perifera nervsystemet och inre organ som har specifika körtlar och hormoner. Ett hormon är ett ämne som producerar kemiska signaler vilka kan transporteras långa sträckor till olika målorgan i kroppen. Hormonerna styr en lång rad olika funktioner i kroppen.

Om de olika körtlarna producerar för lite eller för mycket hormon skapas olika obalanser i kroppen. Exempel på obalanser är t.ex. struma, dåligt immunförsvar, kronisk trötthet, diabetes, PMS och andra menstruationsrelaterade problem.

Hormonproduktionen övervakas och kontrolleras i många fall av en s.k. negativ feedback-funktion. Den funktionen har till syfte att balansera hormonkoncentrationen till rätt nivå för respektive organ. Om inte den funktionen fungerar så behövs någon form av medicinering för att återställa balans. Vi har erfarenheten att det i många fall kan bli goda resultat enbart med tillskott av olika närings- eller örtpreparat samt akupunktur och qigong.