Fästingburna sjukdomar såsom Borrelia

Det engelska namnet för sjukdomen Borrelia är Lyme Disease (LD). Namnet kommer från en nordamerikansk ort – Lyme – i Connecticut. Sjukdomen har emellertid en mycket längre historia. Idag är tyvärr de flesta fixerade av just Borrelia, trots att det inte är den enda bakterien som orsakar Lyme Disease. I den medicinska litteraturen finns det noteringar som sträcker sig minst ett sekel tillbaka av liknade symptom som liknar dagens klassificeringar av Borrelia, Bartonella, Babesia, Anaplasma, Epstein Barr, Mycoplasma, Ehrlichia, m.fl. Det bör även nämnas i sammanhanget att bara i familjen Borrelia finns det ett flertal olika arter som orsakar en liknande symptombild.

Hur sprids Borrelia?

I de flesta fall är fästingar bärare av de bakterier som vi idag klassificerar som fästingburna sjukdomar. Men det finns även andra organismer som sprider bakterierna, såsom loppor, löss och bitarflugor. Bakterien Bartonella sprids av katter. Den sjukdom som Bartonella orsakar kallas för ”Cat Scratch Disease” och har en liknande symptombild som Borrelia.

Hur vet man att man har blivit smittad?

Första tecknet på sjukdom brukar vara en hudrodnad som kan komma redan inom 48 timmar. Ibland kan hudrodnaden uppkomma flera veckor efter bettet eller så går det inte att se någon hudförändring alls (kallas för Erytema Migrans, EM).  Om hudförändringar uppkommer så är det en stor sannolikhet att man har blivit smittad och att sjukdomen har spridit sig till alla vitala organ som innehåller stora mängder kollagen. Med andra ord gäller det hjärna, hjärta, lymfa, njurar, nervsystem och leder.

Vilka symtom är förknippade med någon form av fästingburen sjukdom?

Tecken och symptom på en tidig infektion kan vara följande:

  • Artritis (ledvärk)
  • Feber
  • Hudrodnad- rund eller oregelbunden, Ehrytema Migrans (EM)
  • Huvudvärk – ”mossig”, d.v.s. svårt att tänka
  • Illamående
  • Yrsel, dimsyn
  • Myalgia (muskelsmärta)
  • Nackstelhet

Hur kan fästingburna sjukdomar behandlas?

Inom skolmedicinen behandlas Borrelia med antibiotika i form av tetracyklin (Doxyferm, Rifampicin, Ciprofloxacin m.fl).

Tyvärr är det så att antibiotika inte fungerar särskilt bra. I de flesta fall blir det endast en symtombehandling utan långvarig verkan. Min erfarenhet är att det helt enkelt inte fungerar att slå ut Borrelia med antibiotika! När behandlingsperioden är över kommer Borrelia (eller någon annan bakterie/virus) tillbaka och symptombilden med dem.

Det finns dock andra behandlingsmetoder som fungerar mycket bättre. Enligt min erfarenhet går det i många fall att behandla fästingburna bakterier med ört- och näringspreparat för att återställa de som drabbats och ge dem ett normalt liv tillbaka. Det bör dock påpekas att det inte finns någon garanti att behandlingsresultaten håller för all framtid.

 

Om GUD skapade fästingen så måste han haft tillgång till mikroskop

Thomas Tullholm