Qigong

Qigong är en av behandlingsmetoderna i TCM som har en mycket lång historia. Det finns skrifter bevarade från Han-dynastin (206 BC-220 BC) som behandlar qigong, men troligtvis är dess historia mycket äldre än så.

Men vad är Qigong för något? Kortfattat kan qigong beskrivas som meditativa rörelsemönster för att stimulera kroppens egen läkningsförmåga. En mer detaljerad förklaring är att qigong är olika metoder för att träna kropp, sinne och andning. Metoderna är utformade på så sätt att kroppens rörelse, andning och fokus koordineras på ett gynnsamt sätt. När du tränar bidrar det till att många olika saker händer, såsom att organ, körtlar, muskler m.m. syresätts effektivt. Det betyder i sin tur att olika biokemiska processer stimuleras. Det sistnämnda är en av anledningarna till att många lär sig qigong för att motverka stressrelaterade problem.

Vi i väst har ibland ett problem att se att kropp, själ och ande hör ihop som en helhet. Många menar att anden minsann kan ifrågasättas huruvida den finns överhuvudtaget. En förklaring till att många värjer sig är att kropp och själ skiljdes åt genom den vetenskapliga revolutionen redan på 1700-talet. Kortfattat kan man beskriva det som hände så här: kroppen definierades att tillhöra naturen och naturvetenskapen, medan själen och anden ansågs tillhöra kulturen och kristendomen. Denna separation fick stora konsekvenser för vår kultur, inte minst inom västerländsk medicin. En av konsekvenserna blev att det fortfarande saknas adekvat medicinsk teori för hur kropp och själ hänger ihop. I kinesisk medicin däremot, (där qigong är en del) gjordes aldrig denna separation.

Idag är det dock inte lika kontroversiellt att prata om helheten kropp, själ och ande; mycket beroende på den utveckling som har skett med bl.a. mindfullness. Men ibland saknas fortfarande en djupare förståelse och i det sammanhanget har qigongens långa historia och utveckling mycket att erbjuda.

Efter många år av eget utforskande hoppas jag kunna förmedla det som jag har upptäckt och på så sätt peppa dig att upptäcka vad qigong kan betyda för din hälsa och ditt välbefinnande!

Med träningens hjälp kan du bland annat:

  • öka din kroppskännedom och sinnesnärvaro
  • stärka dina muskler och ditt skelett
  • lindra värk
  • förstärka ditt immunförsvar
  • förbättra din sömn
  • förstå dig själv bättre vilket i sin tur kan leda till att du lättare kan förändra och utveckla ditt liv i den riktning du önskar
  • och mycket mer…..