Akupunktur

Så fungerar Akupunktur

Enligt kinesisk medicinsk teori finns det ett nätverk av energikanaler i kroppen, s.k. meridianer. I modern forskning har man visat att dessa meridianer sammanfaller med bindvävsstråken i kroppen. Du kanske känner till att det finns bindväv runt om och mellan alla organ och muskler.

Längs med meridianerna finns det akupunkturpunkter. När akupunktören sätter en nål i en akupunkturpunkt på en meridian transporteras signaler via bindväven till kroppens alla organ, körtlar, muskler m.m. Balans kan då återskapas och patienten mår bättre.

I TCM säger man att det strömmar livsenergi, Qi, i meridianerna. Qi kan beskrivas på många olika sätt, där ett av dem är med hjälp av begreppen yin och yang. Ett västerländskt sätt att beskriva qi är det som nämndes ovan, d.v.s. en förmedling av signaler från omgivningen till kroppens olika delar. Om du är frisk flyter qi harmoniskt i kroppen, medan en blockering eller en oregelbundenhet i flödet uppstår vid sjukdom.

En akupunktör i traditionell kinesisk medicin har minst tre års utbildning i kinesisk medicin och ett års utbildning i västerländsk medicin. Utöver detta krävs minst en månads praktik i Kina eller Sverige.

Akupunktur enligt TCM ska inte förväxlas med sensorisk stimulering, som också kallas för akupunktur, utförd inom landstinget. Utbildningarna i sensorisk stimulering pågår ofta under 2-4 veckor. Sensorisk stimulering används på sjukhus och vårdcentraler, företrädesvis på smärtpatienter. Där bedöms sjukdomstillstånden efter en västerländsk diagnos och den traditionella kinesiska diagnosen saknas.