Traditionell kinesisk medicin (TCM)

Förkortningen TCM står för Traditional Chinese Medicine. Kinesisk medicin har, precis som västerländsk medicin, många olika grenar och behandlingsformer. Akupunktur är en av behandlingsformerna och har använts i flera tusen år i Kina. Andra exempel på behandlingsformer är örtmedicin och qigong. Qigong kan beskrivas som meditativa rörelsemönster för att stimulera kroppens egen läkningsförmåga.

En av styrkorna i TCM är att människan behandlas utifrån både orsak och symptom. Många gånger kan ett sjukdomstillstånd upptäckas långt innan det går att finna något fel i ett blodprov eller på en röntgenplåt. Det gör att många sjukdomar kan förebyggas. Om en sjukdom väl har uppkommit kan de olika behandlingsformerna i TCM hjälpa din kropp att återfå balansen, så att självläkning kan ske. Diagnosmetoderna skiljer sig åt jämfört med de västerländska (se Testmetoder). En annan styrka med TCM är att terapeuten utformar en individuellt anpassad behandlingsplan.