Fytomedicin (örtmedicin)

En fytoterapeut (örtmedicinare) ställer diagnos på basis av sin undersökning av kroppssystemen med fokus på matsmältning, andning- och cirkulation samt utsöndring av slaggprodukter.

Örtmedicin innebär att använda växter och örter för att skapa mediciner och botemedel för hälsoproblem, och för att öka välbefinnandet. Den huvudsakliga avsikten med örtmedicin är att stimulera kroppens egna läkande krafter genom att balansera och rena dem.

 

Många örter delar egenskaper med syntetiska läkemedel inom skolmedicinen, men till skillnad från syntetiska läkemedel kan de återställa hälsan utan oönskade biverkningar och utan att skada kroppens naturliga jämvikt (homeostas). Örterna är inte bara effektiva utan även billiga och lätta att använda.