Kurs: Kinesiska medicinska klassiker

Skulle du tycka att det vore intressant att läsa och diskutera klassiska kinesiska medicinska verk tillsammans med andra TCM-terapeuter och läkare?

I höst kommer tillfället att hänga på en liten grupp (max 8 personer) som läser och diskuterar Nei Jing. Tillsammans sätter vi det klassiska verket i ett modernt perspektiv utifrån dina egna och andra kursdeltagares erfarenheter på kliniken.

KURSUPPLÄGG

Kursen kommer anordnas både på Lundagatan 13 i Solna och online. Vid det första tillfället den 8 oktober träffas vi på Lundagatan, då jag tror att det är enklare att diskutera med varandra efter att ha träffat andra deltagare. Under lördagen diskuterar vi Elisabeths förslag till hur gruppen ska närma sig texterna (se här X ) samt även den form som kan passa gruppen för fortsatt diskussion online. Vid det här laget har antagligen de flesta av oss en erfarenheter av att gå kurser online och tanken är att vi tillsammans kan vi dela med oss av dessa erfarenheter och sedan komma fram till den form som bäst kan passa för diskussionsklubben.

Efter det praktiserar vi vår gemensamma diskussionsform utifrån kapitel X som samtliga har läst inför lördagen.

PRELIMINÄR LÄSPLAN FÖR DISKUSSIONSKLUBBEN ONLINE: 

23 oktober: Kap X-X

6 november: Kap X-X

20 november: Kap X-X

4 december: Kap X-X

Tanken är att denna kurs kan vara början till en diskussionsklubb som senare har tar sig an andra klassiska verk tillsammans.

Kursinvestering: 5500 kr inkl moms

Här anmäler du dig (allra senast 29 september):