borreliafenomenet---den-dolda-epidemin

Bok: Borreliafenomenet

I boken ”Borreliafenomenet – den dolda epidemin” kan du förutom att läsa om hur du skyddar dig och hur du blir frisk igen också läsa om olika arter av fästingar och de olika sjukdomar som de sprider. Du finner även information om följdsjukdomar, vilka organ som berörs samt förväxlingsbara diagnoser och mycket mycket mer.

Pris exklusive moms:

kr282,00