Vem är Dr Elisabeth Johansson, Ph.D.?

Allt sedan början av sin karriär har Elisabeth haft en ambition att knyta ihop den västerländska och den österländska traditionen med avseende på hur medvetandet är relaterad till kroppen. De kunskaper som hon har förvärvat under tjugo års tid från den kinesiska (och i viss mån från den indiska) traditionen samt från studier i kvantfysik har sakta men säkert vävts samman med de akademiska kunskaper hon hade sedan tidigare inom ämnesområdena mikrobiologi & vetenskapsfilosofi.

Elisabeth arbetar till vardags med traditionell kinesisk medicin (TCM) i Solna. Där behandlar hon patienter med olika typer av problem, främst mikrobiella (bakterier, virus m.m.). Eftersom mikrokosmos speglas i makrokosmos är de mikrobiella problemen ofta relaterade till kronisk & akut smärta, stressproblematik samt olika endokrinologiska obalanser. Även dessa olika sjukdomstillstånd behandlar Elisabeth. Hon har en stor kärlek till Qigong och Tai Chi Chuan, vilka är olika delar av den kinesiska medicinen som bl.a. handlar om andningens betydelse för hälsa och välmående.

Utbildning

-Terapeut i traditionell kinesisk medicin (TCM), Nei Jing Akademien, examen 2006. Praktik 2005 från Universitetet i Tianjin, Ruijins sjukhus & Sjömännens sjukhus i Shanghai.

-Fil Dr vid Linköpings universitet, disputation 2002 (Mikrobiologi & Vetenskapsfilosofi)

Vidareutbildning

-Master Wu: Tidal Hexagram, 2021 (Taoistisk filosofi & Qigong) samt Qi-needling, 2019 (Taoistisk Healing)

-Nassim Haramein (Founder of the Resonance Science Foundation): Unified Physics, Module 1-6, 2014 (Quantum Physics)

-David Verdesi: Shan Dong 2004-2011 (Qigong & Meditation) & Anuttara Yogatantra/Mother Tantra (Vajrayana) 2013- pågående (Meditation)

-Master Wang Liping: Ling Bau Bi Fa- Inner Alchemy of the North, 2011-2013 (Meditation)

-Dr Yuande Xiao, Nei Yang Gong 2013-pågående (Qigong)

-Björn Westin (Grundare & Ordf. i Svenska Qigonginstitutet): Xing Shen Zhuan 2007 –pågående (Qigong) & Sheng Zheng Gong 2012 (Meditation).

-Dr Richard Teh-Fu Tan: Balancing Acupuncture 1,2,3 including Seasonal treatments 2007, 2008, 2009 (Advanced Acupuncture based on Nei Jing)

-MD Dan Docherty (Founder of Practical Tai Chi Chuan, Wu Style): Level 4, 1999-2005 (Chinese Martial Art including Nei Kung)

-Miguel Rodriguez (f.d. Rektor på Nei Jing Akademien): Silva Ultra Mind, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013 (Alpha & Delta Wave Education)