Fotografering med JAK2000

 

En organisms energitillstånd kan fotograferas med hjälp av en kamera som kallas JAK2000. Grundprincipen för kamerans funktion utvecklades under 1940-talet och har även kallats för högspänningsfotografering eller elektrografi. All materia utsänder nämligen ljussken under exponering av ett högspänningsfält. Genom att fotografera t.ex. händer och fötter och jämföra ljusskenets utseende vid olika tillfällen har man funnit att ljusskenet påverkas av personens fysiska och mentala tillstånd.

Hur går det till?

Fotograferingen sker på en glasyta där det som ska undersökas exponeras för ett högspänningsfält (obs ofarligt!). Elektronerna accelereras i högspänningsfältet, vilket ger upphov till ett ljussken runt hand, fot eller det föremål som undersöks. JAK2000 är ett avancerat instrument som visar en s.k. blueprint, d.v.s. en översiktbild i realtid som inte är efterbehandlad i ett datorprogram. Att blueprinten är just en översiktsbild som inte är efterbehandlad skiljer JAK2000 mot enklare kameror, s.k. aurakameror.